کپچا چیست؟

کپچا نرم افزاری آنلاین برای تولید سوالات و آزمون هایی است که انسان براحتی قادر به پاسخ گویی به آنها است ولی کامپیوترها در حال حاضر قادر به تشخیص و پاسخ به آنها نیستند.

چرا از کپچای فارسی استفاده می کنیم؟

........

..........

..........

چگونه از کپچای فارسی استفاده کنیم؟

در سه مرحله و به سادگی می توانید از کپچای فارسی در وب سایت خود استفاده کنید.

گام سوم

در مرحله اول باید به وب سایت ما مراجعه کنید و ثبت نام نمایید.

گام دوم

در مرحله اول باید به وب سایت ما مراجعه کنید و ثبت نام نمایید.

گام اول

در مرحله اول باید به وب سایت ما مراجعه کنید و ثبت نام نمایید.

آیا قصد استفاده از سرویس کپچای فارسی را دارید؟

برای استفاده از خدمات کپچا در وب سایت ثبت نام نمایید.